HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Matematika ve 21. století s Tomem

5 ratings | 146 views
Dnes se zaměříme na moderní pomůcky a vychytávky, které můžete použít k ulehčení vaší profese coby matematika. Jsou to mé dlouhodobě využívané stránky a programy. Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) PROGRAMY Wolfram Alpha - http://www.wolframalpha.com/ Desmos - https://www.desmos.com/calculator Python - https://www.python.org/ Matlab - https://www.mathworks.com/products/matlab.html WEBY Math is Fun - https://www.mathsisfun.com/ Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_mathematics_topics Millennium Problems - http://www.claymath.org/millennium-problems KANÁLY numberphile - https://www.youtube.com/user/numberphile standupmaths - https://www.youtube.com/user/standupmaths 3blue1brown - https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw - ZDROJE - V POZADÍ MIT OpenCourseWare - L10.4 Comments on the spectrum and continuity conditions - https://youtu.be/gMnQ21-pjOA NUMBERPHILE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... = -1/12 - https://www.youtube.com/watch?v=w-I6XTVZXww The Collatz Conjecture - https://www.youtube.com/watch?v=5mFpVDpKX70 The Legend of Question Six - https://www.youtube.com/watch?v=Y30VF3cSIYQ Chaos Game - https://youtu.be/kbKtFN71Lfs TED Math is forever - TED - https://www.youtube.com/watch?v=pGlZi2SwETc What's so sexy about math? - https://www.youtube.com/watch?v=Kc0Kthyo0hU&t HUDBA: Music from Jukedeck - create your own at http://jukedeck.com Look Busy a Fireflies and Stardust od Kevin MacLeoda (http://incompetech.com/)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.