HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Maturita s Tomem [MATEMATIKA]

4 ratings | 250 views
V tomto speciálním videu napíšu svůj první maturitní test z matematiky. Video není tutoriál se správnými výsledky. Na maturitě můžete kromě uvedených věcí používat tabulky, takže příklad s objemem koule by neměl být problém. Jsem na test jen lehce připravený, proto zde budou chyby, které ale opravím. Bohužel nám nezbyl čas na posloupnosti. Za drobné gramatické chybky ve videu se omlouvám. Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) ------------------------------------- Přídavné Informace: Nesestříhané video trvalo 4.5 hodiny. Úpravy na videu zabraly 26 hodin. Render videa trval 9 hodin. Nesestříhané videa měla 100 GB a upravená verze 10 GB. Točeno i renderováno v 50 FPS v rozlišení 1920 na 1080 pixelů. Vzniklo bez reklam za účelem rozšíření matematiky. ------------------------------------- Songy: Wolfgang Amadeus Mozart - Turecký pochod Petr Iljič Čajkovskij - Louskáček Johannes Brahms - Uherský tanec č. 5 Bedřich Smetana - Vltava Ludwig van Beethoven - Symfonie č. 9 Dmitri Šostakovič - Jazzové suity č. 2 (Akta X - znělka) (The Weather Girls - It's Raining Men)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (6)
Tomáš Janoušek (11 months ago)
Ze zákulisí YouTube autora Toto video bylo vydáno bez reklam, ale bohužel si jakási organizace myslí, že má autorská práva ke klasické hudbě ve videu. Ne nemá a ani nemůže mít. Každopádně vydělává na tomhle videu a já s tím nemůžu nic udělat. Youtube má podobných stížností velké množství, ale nezdá se, že by s nimi něco dělal. Takže se omlouvám, pokud se někomu na tomhle videu zobrazila reklama.
Marta Betušová (11 months ago)
Dobrý!!! Musím si to pustit ještě jednou :-)
Ondra Chudy (11 months ago)
Díky tobě (možná) tu maturitu udělám! Moc díky. Lajk
Tomáš Janoušek (11 months ago)
Tak to jsem rád!
Lukáš Janoušek (11 months ago)
Cože, to už byla hodina??? Chci víc!
Tomáš Janoušek (11 months ago)
Jsem rád, že sis to užil :)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.