HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Derivace a Integrály s Tomem [MATEMATIKA]

7 ratings | 427 views
Proměnná = Neznámá Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) Naučíme se: *Sklon *Derivace *Integrace Jestli najdete chybu - rychle se o ní podělte! Prezentaci jsem dělal sám. Externí odkazy en.wikipedia.org/wiki/Derivative cs.wikipedia.org/wiki/Integrál mathsisfun.com/calculus/integration-rules.html mathsisfun.com/calculus/derivatives-rules.html ------------------------------------- Songy: For A Few Dollars More - Ennio Morricone Upbeat Forever je od Kevina MacLeoda (http://incompetech.com/)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (5)
KoepkeCZ KoepkeCZ (3 months ago)
Ahoj tak dnes jsem si pustil i tvé druhé matematické video a opět bych mohl prudit ale pak jsem na tvém kanále viděl i jedno krátké o porgramování a trochu si domýšlím tu podstatu :-) Je fajn, že se zase alespoň někdo snaží ve změti českého youtube odpadu dělat něco smysluplného a proto bych byl nespravedlivý. Takže fajn tvorba pane;-) Ale přesto prosím - ten integrál není nekonečný, ale dělí se na určitý a neurčitý (tam jak nejsou to "a" a "b" - čili meze integrace).........jen pokus o vtip:-)
Tomáš Janoušek (3 months ago)
Děkuji ti. Myslím, že si na to přišel. Snažím se dělat naučná videa, taková kterých vážně na českém youtubu moc není. Jsem také rád, že se ti i s chybami, které dělám, tvorba líbí. Ten integrál už budu nazývat správně ;)
Jakub Frei (1 year ago)
Obsah videa povedený, jen trošku zapracuj na výslovnosti :-)
Tomáš Janoušek (1 year ago)
Děkuji, budu se snažit :)
the Lugur (2 years ago)
Líbí se mi, jak si na začátku můžu vybrat, co potřebuji vidět :) Zase parádní video, Tome! :D

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.