HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Unity s Tomem [1] - Seznámení se s prostředím

9 ratings | 324 views
Dnes se seznámíme s Unity, vysvětlíme si jednotlivé panely a tlačítka, nakonec uděláme část naší budoucí hry. Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) Unity - https://unity3d.com/ MagicaVoxel - https://ephtracy.github.io/ Seznámíme se s: * Panel Hierarchie * Pravý a Spodní Panel * S 3D Level Editorem Zdrojový kód: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HUWnugacXdUARMRwneUhQoPHZKgleUqP ------------------------------------- Songy: Music from Jukedeck - create your own at http://jukedeck.com Five Card Shuffle, Fireflies and Stardust od Kevin MacLeoda (http://incompetech.com/)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (7)
Mám jeden problém, objekty jsou neviditelné a to i když je obarvím, ale kliknout ne ně jde a po zapnutí hry je také normálně vidím. Prosím poraď.
+Tomáš Janoušek Děkuji mnoho, bylo to v těch vrstvách. Teď když oběkty vidím je svět o něco krásnější.
Tomáš Janoušek (1 month ago)
Ahoj, s tvojí chybou jsem se bohužel nesetkal. Máš vpravo nahoře v Layouts (vrstvy) zapnuté zobrazování objektů? Já to mám nastavené na vidění všeho (everything). Máš ten problém hned jak založíš novou hru? Pokud ne, tak je možná něco špatně v nastavení konkrétní hry nebo objektu (Assets, Shaderes, Materials, Game Properties, ...). Dále by to mohlo být starou verzí Unity (nebo špatně nainstalovanou). Pokud compiler dole píše nějakou chybu, zkus ji vyhledat na internetu.
Déžo (1 year ago)
oběvil jsem tento kanál a chci pochválit autora že má zajímavé videa a zaslouží si mnoho odběratelů
Tomáš Janoušek (1 year ago)
Děkuji moc!
Tomáš Janoušek (1 year ago)
Dodatek k zvláštnímu konci: Častokrát se při dívání na timelapse zdá (alespoň mně), že to zvládne jen autor a nikdo jiný, proto jsem se snažil – možná až příliš jednoduchou formou – ukázat, že je to vážně jednoduché a pro každého :).
Ondra Chudy (1 year ago)
Konečně další video! Už jsem se málem ukousal hypem!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.