HomeВидеоигрыRelated VideosMore From: Polgy the Lamp hunter

Věřte, nevěřte 3x12 - Celý díl

116 ratings | 17655 views
Věřte, nevěřte 3x12 - Celý díl
Category: Видеоигры
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (12)
Vasilij Zajcev (1 month ago)
Ten posledný príbeh je fikcia. Je to upravená verzia príbehu, ktorý bol zhudobnený Stanom Ridgwayom a volá sa Camouflage.
Matěj Petrskovský (1 month ago)
Ten příběh s počítačem je nejlepší
Dana Rozhonová (2 months ago)
Like
prvé tri nepravdivé a ďalšie dve pravdive lebo babka chcela urobit jej dcere radost a otec toho vojaka bol len nezvestny nie mrtvy
Makyy01 (3 months ago)
Ta ženská evidentně chtěla hodně ušetřit, dobře to její manžel pořešil.😁
Kiki Kii (4 months ago)
Mě napadá otázka ohledně té deky, nerozmočili by se ty peníze, kdyby se ta deka prala?
Swan City (3 days ago)
+Vako Pako No, byla na svatební noc, vyprat by se nejspíš měla. :D
Jan Veber (1 month ago)
Nebo se tam ty peníze objevily až tu noc😁
Oliver Beránek (3 months ago)
Vako Pako ajo :D
Vako Pako (3 months ago)
Říkala, že je ta deka jen na jeden den, tak ji asi nikdy neprala :D
Oliver Beránek (3 months ago)
to mě nenapadlo :D
Petr Pašek (5 months ago)
BTW pekný cislo odberatelu 666 :D

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.