HomeКомпьютерные игрыRelated VideosMore From: Polgy the Lamp hunter

Věřte, nevěřte 3x12 - Celý díl

62 ratings | 8571 views
Věřte, nevěřte 3x12 - Celý díl
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (8)
Dana Rozhonová (3 hours ago)
Like
prvé tri nepravdivé a ďalšie dve pravdive lebo babka chcela urobit jej dcere radost a otec toho vojaka bol len nezvestny nie mrtvy
edfighter01 (11 days ago)
Ta ženská evidentně chtěla hodně ušetřit, dobře to její manžel pořešil.😁
Kiki Kii (1 month ago)
Mě napadá otázka ohledně té deky, nerozmočili by se ty peníze, kdyby se ta deka prala?
Oliver Beránek (24 days ago)
Vako Pako ajo :D
Vako Pako (24 days ago)
Říkala, že je ta deka jen na jeden den, tak ji asi nikdy neprala :D
Oliver Beránek (1 month ago)
to mě nenapadlo :D
Petr Pašek (2 months ago)
BTW pekný cislo odberatelu 666 :D

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.