HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Unity s Tomem [1.5] - Import voxel modelů

9 ratings | 180 views
Dnes se podíváme jak importovat modely z Magica Voxelu do Unity, se zachováním materiálů, navíc bez toho aby jsme měli errory. Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se). Napsání celého postupu do funkce: https://youtu.be/X58rQkThQo8 Unity - https://unity3d.com/ MagicaVoxel - https://ephtracy.github.io/ Seznámíme se s: * MagicaVoxel * Blender Remove Doubles * Blender Limited Disolve * Unity import options ------------------------------------- Songy: Music from Jukedeck - create your own at http://jukedeck.com GodRay - www.waterflamemusic.com Five Card Shuffle, Outro - Fireflies and Stardust od Kevin MacLeoda (http://incompetech.com/)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (3)
Tomáš Janoušek (8 months ago)
Pokud chcete konvertovat velký počet modelů, nejlepší je na to mít funkci (https://youtu.be/X58rQkThQo8). Dále je vhodné otočit model přímo v Blendru (nebo MagicaVoxelu), ať to nemáte v Unity špatně otočené. V Blendru se to dělá nejjednodušeji pomocí zmáčknutím kombinace R + X, dále napsáním -90.
Ladislav Valenta (1 year ago)
paradni video
Tomáš Janoušek (8 months ago)
Ladislav Valenta Děkuji mnohokrát!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.