HomeМузыкаRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Hudba s Tomem [1] ÚVOD

8 ratings | 144 views
1. Díl hudby s Tomem Tato série je o vyrábění hudby zdarma a online. Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím. Mrkni se na Programování s TOMEM https://www.youtube.com/watch?v=GdU4CwWTN7Q ------------------------------------- Moje Songy: Tomáš Janoušek Licencováno pod Creative Commons: Attribution-NonCommercial 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
the Lugur (2 years ago)
My chceme víc! :D
Ondra Chudy (3 years ago)
To je ještě víc drunk než Programování s Tomem :D

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.