HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

C++ Platformer s Tomem

8 ratings | 269 views
Dneska naprogramujeme jednoduchou skákačku, bude se to lišit od Snake tím, že je tam gravitace. Video není udělané jako timelapse, ale jako můj postup, který jsem volil, když jsem tento nápad na hru dostal. Ze začátku jsem neměl nic, na konci mám funkční hru. Zdrojový kód: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_ooUIJemdISGhtY2FHLUtfdlE Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) Části videa: 1) Soubor do hry - 2:19 2) Třída Zeď - 5:31 3) Vektor Zdí - 8:21 4) Soubor - 9:35 5) GotoXY() - 12:48 6) Level_Show() - 17:03 7) Třída Hráč - 19:10 7.5) Pohyb Hráče - 24:18 8) Skok Hráče - 35:35 9) Dveře - 41:27 10) Vylepšení - 49:20 ------------------------------------- Songy: Erik Lund - One Day In Paradise, Erik Lund - Tokyo Sunset, Ikson - Alive, Ikson - Lights, NOWË - Burning, NOWË - Heart Of Gold, NOWË - I Like It!, XIBE - Loop Me ! Music provided by Vlog No Copyright Music
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Lukáš Janoušek (11 months ago)
Programování nikdy nebylo snažší!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.