HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Unity s Tomem [4] - Dynamická kamera a vylepšený pohyb

6 ratings | 85 views
V dnešním videu se pokusím vytvořit kameru, která se otáčí za pomoci klávesnice. Dále bych chtěl, aby se hráč pohyboval vždy rovně, to znamená tam, kam se dívá kamera. Nakonec opravím nějaké funkce. Unity - https://unity3d.com/ Zdrojový kód: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HUWnugacXdUARMRwneUhQoPHZKgleUqP Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) Drive: Naučíme se: * Jak ovládat kameru * Kvaternion * Relativní pohyb ------------------------------------- Songy: Five Card Shuffle - Kevin MacLeod Music from Jukedeck - create your own at http://jukedeck.com Outro - Fireflies and Stardust od Kevin MacLeoda (http://incompetech.com/)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
Samko Sem (4 months ago)
Kedy bude ďalší diel? Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím!Prosím! Natoč ďalší diel!
Tomáš Janoušek (4 months ago)
Jsem rád, že se ti série líbí stejně jako mě baví vyrábět. Rád bych natočil další díl, ale musím dodělat videa, která mám rozpracovaná. Díky :).
Michal Schwarz (6 months ago)
Dík za předvedení něčeho skutečného v Unity. Je docela vtipné vidět, jak všechno to, co člověk ve hrách bere jako samozřejmost (natáčení kamery, neschopnost skákat bez odrazu, atd. ...), je potřeba nejdřív naprogramovat. Jinak jen drobná technická poznámka: je to kva-ter-nion, nikoli kvar-te-nion. Ale dobrá předváděčka, díky.
Tomáš Janoušek (6 months ago)
Děkuji za skvělý komentář!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.