HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Canva s Tomem - Prezentace a životopis

4 ratings | 47 views
Dnes se podíváme na webovou stránku pro vytváření návrhů. Zkusíme zdarma udělat vlastní prezentaci a životopis nebo návrh na noviny. Přitom probereme další možnosti na design a výhody Canvy. Canva: https://www.canva.com/ Adobe: https://www.adobe.com/cz/ Microsoft: https://products.office.com/cs-cz/home Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) Naučíme se: • Prezentace (5:42) • Životopis (8:03) • Vlastní návrh (12:07) ------------------------------------- Songy: Fredji - Welcome Sunshine, Flying High Markvard - Summer Wild Music provided by Vlog No Copyright Music. Music links: https://youtu.be/r_aT7oYfnU8, https://youtu.be/cKoTJl4srrM, https://youtu.be/ueOi5slIU2E
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.