HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Logické články s Tomem [2] - Piškvorky

4 ratings | 34 views
Dnes se podíváme, jak nakombinovat logické hradla, aby vznikly funkční piškvorky. Budou to piškvorky na 3. Každý hráč bude mít svůj ovládací panel, kde bude moct označit své vybrané pole. Hlavní vlastnosti * Každý hráč na svůj tah čas * Automatická změna tahu * Vyhodnocení výhry * Funkční remíza Naučíme se: * Paměťový článek * Přepínací článek * Zkracovací článek ** Toto nejsou oficiální názvy Program: CEDAR Logic Simulator Předchozí video: https://youtu.be/VK89AjhzK5g Zdrojový kód: https://drive.google.com/open?id=0Bw_ooUIJemdISGhtY2FHLUtfdlE Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) ------------------------------------- Songy: Five Card Shuffle - Kevin MacLeod Music from Jukedeck - create your own at http://jukedeck.com
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.