HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Tomáš Janoušek

Game Maker s Tomem [1] - Top Down Shooter

12 ratings | 284 views
Ptejte se na dotazy v komentářích, všechny rád zodpovím (pokusím se) GML: http://www.yoyogames.com/studio Naučíme se: * Lenghtdir funkce * Kolize * Střílení Disk: https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_ooUIJemdISGhtY2FHLUtfdlE&usp=sharing ------------------------------------- Songy: Five Card Shuffle a The Show Must Be Go jsou od Kevina MacLeoda (http://incompetech.com/)
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (10)
DarkBitArt (2 years ago)
Aký programovací jazyk sa používa v Game Makeri ? :D
Super video! Až budu mít čas, tak se určitě budu učit pracovat v GML
Tomáš Janoušek (2 years ago)
To máš jako Céčko s několika funkcemi navíc :D
Filip Schwarz (2 years ago)
První Jinak dobrý video

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.